Công ty Cổ Phần Chuyển Phát Nhanh BeePost Phiên bản Odoo 15.0

Thông tin về Công ty Cổ Phần Chuyển Phát Nhanh BeePost một ứng dụng của Odoo, hệ thống ERP mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Lên hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Phân công phát
Cập nhật tình trạng phát
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Account Payment Extension
Odoo Direct Print
Print any report or shipping label or barcode label directly to any local (usb, wifi, bluetooth, network) printer without downloading PDF
Ship Pricelist
Ship pricelist configuration
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Lịch
Lịch trình gặp mặt nhân viên

Đã cài đặt bản nội địa / Hệ thống tài khoản

Hệ thống tài khoản đa ngôn ngữ
Kế toán Việt Nam